Hľadáme strojníka a plavčíka na ” Dohodu o vykonaní práce “
na krytú plaváreň v Pezinku, Komenského 43.

Bližšie informácie tel. čísle 0905/ 341 954

Životopis a motivačný list posielajte na mail: info@plavaren-pk.sk
S pozdravom

Ing.Varecha Dušan
vedúci Strediska správy športových
zariadení MPS Pezinok
0905/ 341 954
dusan.varecha@mpspezinok.sk

Cintorínske služby

 

V meste Pezinok sú zriadené tieto pohrebiská:

  • CINTORÍN PEZINOK, Senecká ulica
  • CINTORÍN CAJLA, Cajlanská ulica
  • CINTORÍN GRINAVA, Cintorínska ulica

Správu týchto cintorínov v Pezinku od 1. 1. 2017 vykonáva Mestský podnik služieb, p.o.
Pohrebiská sú prístupné verejnosti:

  • v letnom období (1. apríl – 30. september)
    v čase 6.00 – 21.00 hod.,
  • v zimnom období (1. október – 30. marec)
    v čase 7.00 – 18.00 hod.,
  • v období od 28. októbra do 8. novembra a v období Vianočných sviatkov (24. – 26. december) v čase 7.00 – 21.00 hod.

SPRÁVA CINTORÍNOV V PEZINKU:

Adresa:
Senecká ul, Pezinok
Kontakt:
telefón: 033/641 10 45, e-mail: cintorinypk@mpspezinok.sk
Otváracie hodiny:

pondelok: 9.00 – 14.00 h
utorok: 9.00 – 15.00 h
streda: 9.00 – 14.00 h
štvrtok: 9.00 – 15.00 h
piatok: 9.00 – 14.00 h

Mestský podnik služieb,p.o. Pezinok – Správa pohrebísk v Pezinku

Cenník platný od 01. 01. 2017

1./Cena za prenájom domu smútku na 1 obrad v pracovný deň:

základná cena                             74,84 Eur

DPH 20 %                                   14,97 Eur

cena s DPH                                89,81 Eur

2./Cena za prenájom domu smútku na 1 obrad v dňoch pracovného pokoja a vo sviatok:

základná cena                             95,90 Eur

DPH 20 %                                   19,18 Eur

cena s DPH                               115,08 Eur


3./Cena za prechodné uloženie zosnulých v chladiacom zariadení za každý začatý deň:

doba                           cena bez DPH             DPH 20%             cena s DPH

uloženia v Eur v Eur v Eur
1 deň 4,69   0,94   5,63
 

2 deň

9,38 1,88 11,26
 

3 deň

14,07 2,81 16,88
 

4 deň

18,76 3,75 22,51
 

5 deň

23,45 4,69 28,14
 

6 deň

28,13 5,63 33,76
 

7 deň

32,82 6,56 39,38
 

8 deň

37,51 7,50 45,01
 

9 deň

42,20 8,44 50,64
 

10 deň

46,89 9,38 56,27
 

11 deň

51,58 10,32 61,90

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ing. Miroslav Lošonský

riaditeľ MPS

 

Mestský podnik služieb,
p.o. mesta Pezinok

ponúka na prenájom v objekte:
Výmenníková stanica Za hradbami

Nebytový priestor vo výmere 61,60 m2
vhodný na prevádzkovanie kaderníctva, pedikúry, manikúry

Kontakt:
Ing. Miroslav Lošonský, riaditeľ MPS
tel.: 033/6901 805, 0905 222 096, e-mail: miroslav.losonsky@mpspezinok.sk


Stredná odborná škola,
Komenského 27, Pezinok

ponúka k odpredaju zariadenie kaderníctva

Kontakt:
Mgr. Elena Jurčíková, riaditeľka SOŠ
tel.: 033/644 37 79, 0905 591 112, riaditelka@soskompk.sk