LETNÉ KÚPALISKO PEZINOK

Vstupné - celodenný vstup

Ceny platné od 17.6.2023
  • deti od 2 do 6 rokov 3,00 €
  • po 16:00 h 2,00 €
  • deti nad 6 rokov a dospelí 4,00 €
  • po 16:00 h 3,00 €