LETNÉ KÚPALISKO PEZINOK

Vstupné - celodenný vstup

Ceny platné od 1.7.2022
  • deti od 2 do 6 rokov 2,00 €
  • po 16:00 h 1,00 €
  • deti nad 6 rokov a dospelí 3,00 €
  • po 16:00 h 2,00 €