LETNÉ KÚPALISKO - PEZINOK

Vstupné - celodenný vstup

Ceny platné od 1.6.2018
  • deti od 2 do 6 rokov 1,10 €
  • po 16:00 h v pracovný deň 0,70 €
  • deti nad 6 rokov a dospelých 2,30 €
  • po 16:00 h v pracovný deň 1,50 €