Cenník krytej plavárne Pezinok

Uvedené ceny sú vrátane DPH.
Bazénzákladné vstupnézľavnené vstupné*
JEDNORÁZOVÉ VSTUPNÉ DO BAZÉNA (1,5 hodiny)
Dospelé osoby4,00 €3,00 €
Deti od 3 do 15 rokov, študenti, starobní dôchodcovia3,00 €2,00 €
Deti do 3 rokov (v sprievode rodiča), osoby ZŤP s pobytom v Pezinku0,00 €
1 hodinový prenájom jednej plaveckej dráhy21,00 €

PERMANENTKY
Dospelé osoby
10 vstupov + bonus 2 vstupy, platnosť 3 mesiace40,00 €30,00 €
20 vstupov + bonus 5 vstupov, platnosť 6 mesiacov80,00 €60,00 €
50 vstupov, platnosť 12 mesiacov150,00€100,00 €
Deti od 3 do 15 rokov, študenti, starobní dôchodcovia
10 vstupov + bonus 2 vstupy, platnosť 3 mesiace 30,00 €20,00 €
20 vstupov + bonus 5 vstupov, platnosť 6 mesiacov60,00 €40,00 €
50 vstupov, platnosť 12 mesiacov110,00 €70,00 €

SLUŽBY
SAUNA (vstup na 2,5 hodiny)
jednorázové vstupné + bonus vstup do bazéna12,00 €10,00 €
permanentka 10 vstupov do sauny + bonus 2 vstupy120,00 €100,00 €

PRENÁJOM PRE ORGANIZÁCIE A ŠPORTOVÉ KLUBY
1 hodinový prenájom bazéna84,00 €
1 hodinový prenájom jednej plaveckej dráhy21,00 €
1 hodinový prenájom bazéna pre MŠ a ZŠ z Pezinka v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok42,00 €
1 hodinový prenájom malého bazéna pre MŠ z Pezinka v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok14,00 €
PRENÁJOM PRE FO
1 hodinový prenájom jednej plaveckej dráhy21,00 €

STRATA, POŠKODENIE KĽÚČA OD SKRINKY3,00 €
ZNEČISTENIE BAZÉNA100,00 €

Akceptujeme kartu MultiSport

V našej plavárni môžete využiť MultiSport kartu, ktorú zamestnávatelia financujú svojim zamestnancom plne, alebo požadujú ich čiastočnú spoluúčasť. O tejto možnosti sa informujte u svojho zamestnávateľa.

MultiSporthttp://www.multi-sport.sk/

Všeobecne platné podmienky:

1. * Zľavnené vstupné platí pre obyvateľov s trvalým pobytom v Pezinku, len po predloženínpreukazu totožnosti (občiansky preukaz; deti do 15 r. preukaz poistenca) a školy so sídlom v Pezinku.

2. Permanentky sa vydávajú na meno, sú prenosné.

3. * Zľavnené permanentky predané obyvateľom s trvalým pobytom v Pezinku smú využívať len obyvatelia s trvalým pobytom v Pezinku, len po predložení preukazu totožnosti  (občiansky preukaz; deti do 15 r. preukaz poistenca).

4. Študenti požadujúci študentské vstupné sú povinní preukázať sa platným študentským preukazom strednej alebo vysokej školy, v prípade, ak na študentskom preukaze  nie je fotografia, na overenie totožnosti je návštevník povinný predložiť preukaz totožnosti (občiansky preukaz).a