SPRÁVA CINTORÍNOV V PEZINKU

Adresa

Kancelária v dome smútku,

Senecká ul. 4, Pezinok

Telefón

033 6901 803, 0908 185 549

Prevádzkové hodiny správy cintorínov:

Kancelária v dome smútku,
Senecká ul. 4, Pezinok

 

pondelok: 9.00 – 14.00 h
utorok:      9.00 – 15.00 h
streda:       9.00 – 14.00 h
štvrtok:      9.00 – 15.00 h
piatok:       9.00 – 14.00 h

V meste Pezinok sú zriadené tieto pohrebiská

Pohrebiská sú prístupné verejnosti:

  • v letnom období (1. apríl – 30. september) v čase 6.00 – 21.00 hod.,
  • v zimnom období (1. október – 30. marec) v čase 7.00 – 18.00 hod.,
  • v období od 28. októbra do 8. novembra a v období Vianočných sviatkov (24. – 26. december) v čase 7.00 – 21.00 hod.

Cenník cintorínov

Mestský podnik služieb,p.o. Pezinok – Správa pohrebísk v Pezinku

Cenník platný od 01. 01. 2017

základná cena              74,84 Eur

DPH 20 %                       14,97 Eur

cena s DPH                   89,81 Eur

základná cena                             95,90 Eur

DPH 20 %                                      19,18 Eur

cena s DPH                                 115,08 Eur

Doba uloženia

Cena bez DPH v Eur

DPH 20%  v Eur

Cena s DPH v Eur

1 deň 4,69 0,94 5,63
2 deň 9,38 1,88 11,26
3 deň 14,07 2,81 16,88
4 deň 18,76 3,75 22,51
5 deň 23,45 4,69 28,14
6 deň 28,13 5,63 33,76
7 deň 32,82 6,56 39,38
8 deň 37,51 7,50 45,01
9 deň 42,20 8,44 50,64
10 deň 46,89 9,38 56,27
11 deň 51,58 10,32 61,90

Smútočné oznámenia