Obsadenosť dráh v bazéne

Zelená = dráhy pre verejnosť. Červená = tréningy klubov.