Mestský podnik služieb

príspevková organizácia mesta Pezinok
Našim poslaním je poskytovať rôznorodé služby pre dobrý život obyvateľov a hospodárne spravovať zverený majetok mesta.
0
vznik
0
počet stredísk
0
športové strediská
0
správa cintorínov

MPS, p.o.

Mestský podnik služieb ako príspevková organizácia Mesta Pezinok je právnická osoba,ktorá má právnu subjektivitu a člení sa na jednotlivé organizačné zložky bez právnej subjektivity a to:

  • Stredisko správy služieb a správy bytov
  • Stredisko správy športových zariadení

Sídlo spoločnosti

Trnavská 10,
902 01 Pezinok

Telefón & Mobil

Tel: 033/6901 805

E-mail spoločnosti

 

OTVORENIE KÚPALISKA

Od soboty 22.6.2024 bude krytá plaváreň v Pezinku zatvorená a letné kúpalisko otvorené.