Mestský podnik služieb Pezinok

príspevková organizácia
Našim poslaním je správa bytového a nebytového hospodárstva, zabezpečenie správy športových zariadení a služieb s tým spojených, a správa a údržba zvereného majetku Mesta.
0
vznik
0
počet stredísk
0
športové strediská
0
správa cintorínov

MPS, p.o.

Mestský podnik služieb ako príspevková organizácia Mesta Pezinok je právnická osoba,ktorá má právnu subjektivitu a člení sa na jednotlivé organizačné zložky bez právnej subjektivity a to:

  • Stredisko správy služieb a správy bytov
  • Stredisko správy športových zariadení

Sídlo spoločnosti

Trnavská 10,
902 01 Pezinok

Telefón & Mobil

Tel: 033/6901 805
Mobil: 0905 255 614

E-mail spoločnosti