Cenník prenájmu výcvikového priestoru

areál Kameňolomu pod Pezinskou Babou

platný od 1.1.2017

Služba Doba prenájmuCena bez DPHCena s DPH

Prenájom pre jednotlivcov, agentúry, spoločenstvá, autoškoly

AUTOŠKOLA – vycvikové jazdy vodičov – dolná náhradná výcviková plocharok600,00720,00
AUTOŠKOLA – vycvikové jazdy vodičov – horná náhradná výcviková plocharok800,00960,00
Prenájom garažerok100,00120,00
Jednotlivec – športový tréning ( korčuliari)hod5,006,00
Jednotlivec – tréning automobilom – cvičná jazdahod /auto12,5015,00
Jednotlivec – auto – moto kaskadér, drifterhod/auto12,5015,00
Modelárstvo – auto, aero, aťďhod5,006,00
Školy – nekomerčný charakter ( len pre pezinské školy)hod0,000,00

Prenájom areálu s energiami bez služieb

od 6,00 hod do 12,00 hod6 hod250,00300,00
od 6,00 hod do 18,00 hod12 hod500,00600,00
od 6,00 hod do 23,00 hod17 hod670,00804,00

Služby poskytované v areáli Kameňolomu – Štandard

WC prenosné na objednávku1 ks /deň65,0078,00
Vybavenie areálu smetnými nádobmi s ich likvidáciou1 ks /deň5,006,00
Veľkokapacitný kontajner s likvidáciou1 ks /deň200,00240,00
Vyčistenie ereálu po akciído 6 hod150,00180,00
Vyčistenie ereálu po akciínad 6 hod300,00360,00

Kto si túto službu neobjedná musí vyčistiť areál na svoje náklady – v prípade nedodržania tejto zásady nastupuje zmluvná pokuta 300,- €, ktorú objednávateľ skladá ako kauciu vopred na dohodnutý termín!!!

Štandard spočíva – počas akcie je prítomný vedúci strediska alebo ním poverená osoba, areál je uzatvorený rampou so stálou službou, ktorá umožní vstup návštevníkom len so súhlasom zákazníka – objednávateľa.

Sú prístupné len tie služby, ktoré boli vopred objednané.

 

Služba Doba prenájmuCena bez DPHCena s DPH

Zvláštne služby poskytované zákazníkom nad rámec ŠTANDARDU:

1. zdravotná služba (lekár, zdravotník, sanitka)deň275,00330,00
2. požiarna služba (3 osoby + vozidlo)deň275,00330,00
3. usporiadateľská služba 1 osoba za 8 hod. služby8 hod/osoba27,5033,00
4. prenájom priestoru (školiaca miestnosť)hod20,0024,00
5. prenájom zastrešeného priestoru (drevený prístrešok)m2/deň10,0012,00
6. prenájom stolov a lavíc 1 súprava 8 sedení + stôldeň20,0024,00
7. použitie ohniska s primeranou zásobou palivahod20,0024,00
8. umiestnenie reklamného pútača v areálideň20,0024,00
9. osadenie ambulantného bufetu v areáli do 20 m2deň200,00240,00
osadenie ambulantného bufetu v areáli do 100 m2deň300,00360,00
osadenie ambulantného bufetu v areáli nad 100 m2deň400,00480,00
10. umiestnenie predajného stánku s motoristickou tematikou do 20 m2deň20,0024,00
11. umiestnenie predajného stánku s motoristickou tematikou nad 20 m2deň33,0039,60
12. stánky púťových atrakcií do 10 m2deň15,0018,00


V Pezinku: 13.12.2016


Schválil: Ing.Lošonský Miroslav, riaditeľ

Areál Kameňolomu pod Pezinskou Babou

MAPA

Galéria - Kameňolom