Poplatky za využívanie výcvikového priestoru

areál Kameňolomu pod Pezinskou Babou

platný od 12. 12. 2023

Služba Doba prenájmuCena bez DPHCena s DPH
Krátkodobý prenájom pre jednotlivcov a organizácie

Jednotlivec – športový tréning ( korčuliari)hod5,006,00
Jednotlivec – tréning automobilom – cvičná jazdahod /auto17,0020,40
Jednotlivec – auto – moto kaskadér, drifterhod/auto17,0020,40
Autoškoly so sídlom v Pezinku (45 min. jazda + 15 min vstup/výstup)hod2,503,00
Prenájom areálu s energiami bez služieb

od 6,00 hod do 12,00 hod6 hod334,00400,80
od 6,00 hod do 18,00 hod12 hod584,00700,80
od 6,00 hod do 23,00 hod17 hod834,001000,80
Služby poskytované v areáli Kameňolomu – Štandard

WC prenosné na objednávku1 ks /deň65,0078,00
Vybavenie areálu smetnými nádobami s ich likvidáciou1 ks /deň5,006,00
Veľkokapacitný kontajner s likvidáciou1 ks /deň250,00300,00
Vyčistenie areálu po akciido 6 hod200,00240,00
Vyčistenie areálu po akciinad 6 hod300,00360,00
Ak objednávateľ službu neobjedná, vyčistí areál na svoje náklady.

 

Služba Doba prenájmuCena bez DPHCena s DPH
Zvláštne služby poskytované zákazníkom nad rámec ŠTANDARDU:

1. prenájom priestoru (školiaca miestnosť)hod20,0024,00
2. prenájom zastrešeného priestoru (drevený prístrešok)m2/deň10,0012,00
3. prenájom stolov a lavíc 1 súprava 8 sedení + stôldeň20,0024,00
4. použitie ohniska s primeranou zásobou palivahod20,0024,00
5. umiestnenie reklamného pútača v areálideň20,0024,00
6. osadenie ambulantného bufetu v areáli do 20 m2deň200,00240,00
osadenie ambulantného bufetu v areáli do 100 m2deň300,00360,00
osadenie ambulantného bufetu v areáli nad 100 m2deň400,00480,00
7. umiestnenie predajného stánku s motoristickou tematikou do 20 m2deň20,0024,00
8. umiestnenie predajného stánku s motoristickou tematikou nad 20 m2deň33,0039,60
9. stánky púťových atrakcií do 10 m2deň15,0018,00

V Pezinku: 12. 12. 2023


Schválil: Rudolf Mihalovič, dočasne poverený riadením

Areál Kameňolomu pod Pezinskou Babou

MAPA

Galéria - Kameňolom

 

OTVORENIE KÚPALISKA

Od soboty 22.6.2024 bude krytá plaváreň v Pezinku zatvorená a letné kúpalisko otvorené.