Poplatky za využívanie výcvikového priestoru

areál Kameňolomu pod Pezinskou Babou

platný od 1. 7. 2020

Služba Doba prenájmuCena bez DPHCena s DPH
Krátkodobý prenájom pre jednotlivcov a organizácie

Jednotlivec – športový tréning ( korčuliari)hod5,006,00
Jednotlivec – tréning automobilom – cvičná jazdahod /auto17,0020,40
Jednotlivec – auto – moto kaskadér, drifterhod/auto17,0020,40
Prenájom areálu s energiami bez služieb

od 6,00 hod do 12,00 hod6 hod334,00400,80
od 6,00 hod do 18,00 hod12 hod584,00700,80
od 6,00 hod do 23,00 hod17 hod834,001000,80
Služby poskytované v areáli Kameňolomu – Štandard

WC prenosné na objednávku1 ks /deň65,0078,00
Vybavenie areálu smetnými nádobami s ich likvidáciou1 ks /deň5,006,00
Veľkokapacitný kontajner s likvidáciou1 ks /deň250,00300,00
Vyčistenie areálu po akciido 6 hod200,00240,00
Vyčistenie areálu po akciinad 6 hod300,00360,00
Ak objednávateľ službu neobjedná, vyčistí areál na svoje náklady.

 

Služba Doba prenájmuCena bez DPHCena s DPH
Zvláštne služby poskytované zákazníkom nad rámec ŠTANDARDU:

1. zdravotná služba (lekár, zdravotník, sanitka)deň275,00330,00
2. požiarna služba (3 osoby + vozidlo)deň275,00330,00
3. usporiadateľská služba 1 osoba za 8 hod. služby8 hod/osoba27,5033,00
4. prenájom priestoru (školiaca miestnosť)hod20,0024,00
5. prenájom zastrešeného priestoru (drevený prístrešok)m2/deň10,0012,00
6. prenájom stolov a lavíc 1 súprava 8 sedení + stôldeň20,0024,00
7. použitie ohniska s primeranou zásobou palivahod20,0024,00
8. umiestnenie reklamného pútača v areálideň20,0024,00
9. osadenie ambulantného bufetu v areáli do 20 m2deň200,00240,00
osadenie ambulantného bufetu v areáli do 100 m2deň300,00360,00
osadenie ambulantného bufetu v areáli nad 100 m2deň400,00480,00
10. umiestnenie predajného stánku s motoristickou tematikou do 20 m2deň20,0024,00
11. umiestnenie predajného stánku s motoristickou tematikou nad 20 m2deň33,0039,60
12. stánky púťových atrakcií do 10 m2deň15,0018,00

V Pezinku: 1. 7. 2020


Schválil: RNDr. Dušan Chudý riaditeľ

Areál Kameňolomu pod Pezinskou Babou

MAPA

Galéria - Kameňolom