TECHNICKÝ SKLADOVÝ AREÁL - DUBOVÝ VŔŠOK

Adresa

Fajgalská cesta, Pezinok

Telefón

0918 970 842

Jarné a jesenné upratovanie pre občanov mesta Pezinok

V areáli skladujeme materiál, používaný na opravy mestských stavieb a komunikácií. Dva krát ročne – v apríli a v septembri tu môžu obyvatelia Pezinka bezplatne odovzdať veľkoobjemný komunálny odpad, ktorý sa nezmestí do bežných smetných nádob. Termímy sú vždy na jar a na jeseň zverejnené na webovej stránke mesta.

JEDNÁ SA O ZBER:

  • objemný komunálny odpad
  • suchý komunálny odpad (papier, plasty, textil)
  • televízory, monitory, drobné domáce spotrebiče
  • sklo
  • drevo (nábytok bez kovových súčastí)
  • pneumatiky (bez diskov)

NEZBIERAME!

  • nebezpečný odpad (oleje, farby, batérie…)
  • drobný stavebný odpad

 

Zberné miesto pre drobný stavebný a nebezpečný odpad:

Marius Pedersen, Viničiarska cesta 25 (šesť dní v týždni, spoplatnený zber).

Galéria TSA Dubový vŕšok

 

OTVORENIE KÚPALISKA

Od soboty 22.6.2024 bude krytá plaváreň v Pezinku zatvorená a letné kúpalisko otvorené.