TECHNICKÝ SKLADOVÝ AREÁL - DUBOVÝ VŔŠOK

Adresa

Fajgalská cesta, Pezinok

Telefón

0918 970 842

Jarné a jesenné upratovanie pre občanov mesta Pezinok

bezplatne v termínoch apríl – október v dňoch štvrtok, piatok, sobota v čase od 8:00 do 18:00 hod.

JEDNÁ SA O ZBER:

  • objemný komunálny odpad
  • suchý komunálny odpad (papier, plasty, textil)
  • televízory, monitory, drobné domáce spotrebiče
  • sklo
  • drevo (nábytok bez kovových súčastí)

NEZBIERAME!

  • nebezpečný odpad (oleje, farby, batérie…)
  • drobný stavebný odpad
  • pneumatiky

 

Zberné miesto pre drobný stavebný a nebezpečný odpad:

Marius Pedersen, Viničiarska cesta 25 (šesť dní v týždni, spoplatnený zber).

Galéria - TSA Dubový vŕšok